Filozof90

70 tekstów – auto­rem jest Fi­lozof90.

Głową mu­ru nie prze­bijesz, ale dzięki niej wiesz czym. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 września 2015, 06:51

Bi­cie Twe­go ser­ca to naj­piękniej­sza kołysanka. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 sierpnia 2015, 04:14

Każdy z Nas ma swój dom wschodzące­go słońca. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2014, 15:40

Dwa mi­nusy dają plus, jed­nak życie to nie ma­tema­tyka. W życiu dwa mi­nusy dają zwyk­le większe­go minusa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 czerwca 2014, 12:39

Głoso­wanie w wy­borach - trol­ling le­vel society. 

myśl • 27 maja 2014, 18:00

To­leran­cja za­bija sta­ry świat. 

myśl • 12 maja 2014, 12:17

Czy można śnić o kimś, kto spędza nam sen z powiek? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 kwietnia 2014, 00:38

Na­wet naj­piękniej­sze słowa ra­nią, wy­powie­dziane w złą godzinę. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 16 marca 2014, 00:35

Nu­da by­wa matką kreatywności. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 13 marca 2014, 09:03

Uśmiech to ta­ka prak­tyczna rzecz, która przy­daje się na­wet, gdy nie jest potrzebna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2013, 13:01
Filozof90

"Wędrówką jedną życie jest człowieka, [...] Dokąd? Skąd?" Skupiam się na wędrowaniu, jak najdalej. Niekoniecznie szybko, ważne żeby każdego po drodze wysłuchać.

Zeszyty
  • Myśl pozytywnie – - Jeśli coś się kończy, nie płacz, będzie coś no­wego, lep­sze­go. - Ej ty, za­raz za­raz, kto po­wie­dział że zacznie się lep­sze a to co się kończy mam za­liczyć ja­ko gor­sze ? - Wierz w to, wte­dy tak będzie, jeśli nie, za­silisz sze­regi tych wszys­tkich smut­nych którzy myślą że są niepot­rzeb­ni. Tak nap­rawdę wielu z nich mogło by być szczęśli­wymi, więc wy­ciągnij ich. Skorzys­ta­cie obo­je :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Filozof90

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 września 2015, 18:29nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Głową mu­ru nie prze­bijesz, [...]

3 września 2015, 09:18Horacy sko­men­to­wał tek­st Głową mu­ru nie prze­bijesz, [...]

3 września 2015, 09:03tomek43i sko­men­to­wał tek­st Głową mu­ru nie prze­bijesz, [...]

3 września 2015, 06:51Filozof90 do­dał no­wy tek­st Głową mu­ru nie prze­bijesz, [...]

3 sierpnia 2015, 13:20Cris sko­men­to­wał tek­st Bicie Twe­go ser­ca to [...]

3 sierpnia 2015, 04:14Filozof90 do­dał no­wy tek­st Bicie Twe­go ser­ca to [...]

3 listopada 2014, 22:06Jerryk sko­men­to­wał tek­st Każdy z Nas ma [...]

3 listopada 2014, 15:40Filozof90 do­dał no­wy tek­st Każdy z Nas ma [...]